Lidmaatschap en privacy

Wanneer u lid wilt worden, dan verzoeken wij het lidmaatschapsformulier te lezen en volledig in te vullen alvorens het ondertekend tijdens een schietavond bij de ledenadministratie in te leveren. Verder vragen wij u om vooraf kennis te nemen van de privacyverklaring als u lid bent/wordt of als u via de digitale contactformulieren contact met ons opneemt. Als lid dient u tevens kennis te nemen van het huishoudelijk reglement en het schietreglement en zich hieraan te houden.

0
Schietavonden
0
Leden
0
Disciplines